لطفا کمی صبر کنید

استفاده از فناوری در پیش بینی جرم در انگلیس

پلیس انگلیس قصد دارد با استفاده از فناوری های نوین زمان و مکان وقوع جرم را پیش بینی کند.