لطفا کمی صبر کنید

ساخت نانوحسگری که می تواند امواج مادون قرمز را شناسایی کند

محققان اقدام به ساخت نانوحسگری کرده اند که بدون نیاز به منبع انرژی می‌تواند امواج مادون قرمز را شناسایی کند.