لطفا کمی صبر کنید

روبات هوشمندی که از انسان تقلید می کند

تاکنون روبات های متعددی ساخته شده است ولی نمونه ای که اخیرا طراحی شده کاملا منحصربفرد است چرا که با مشاهده اعمال انسان یا دیدن یک ویدئو از آنها می تواند همان حرکت را تقلید کند.