لطفا کمی صبر کنید

چادر ضد تگرگ خودرو را ببینید

چادری برای خودرو ساخته شده که از آن در برابر تگرگ محافظت می کند.