لطفا کمی صبر کنید

امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیک فراهم شد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امکان مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت الکترونیکی با مصوبه دولت فراهم و راهکارهای قانونی لازم برای این امر پیش بینی شده است.