لطفا کمی صبر کنید

آشنایی با دیورتیکولوز روده بزرگ

همشهری آنلاین: دیورتیکولوز اصطلاحی است که برای وجود دیورتیکول‌ها، ساختارهای کیسه‌مانندی که در دیواره عضلانی روده بزرگ شکل می‌گیرند و به بیرون برجسته می‌شوند، به کار می‌رود.