لطفا کمی صبر کنید

نباید دستگاهی از شفافیت هراس داشته باشد

عضو مجمع نمایندگان استان فارس ضمن تاکید بر لزوم شفاف سازی در همه حوزه های کشور گفت: هیچ شخص و دستگاهی نباید از شفافیت هراس داشته باشد و افشاگری لیست ارزبگیران دولتی از سوی وزیر ارتباطات اقدامی ارزشمند و خط شکنانه بود.