لطفا کمی صبر کنید

حذف تاریخچه حستجوی ویدئوها به یوتیوب افزوده شد

یوتیوب قابلیت جدیدی اضافه کرده و به کاربران خود اجازه می دهد تاریخچه جستجوی ویدئوهای خود را حذف کنند.