لطفا کمی صبر کنید

دانشگاه‌ها خود را در قبال چالش‌های جامعه مسئول می‌دانند

رئیس دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها خود را در قبال چالش‌های جامعه مسئول می‌دانند، گفت: براساس سند راهبردی دانشگاه‌ها باید پلی برای دانش و نیازهای جامعه باشند.