لطفا کمی صبر کنید

تقلید بی نقص صدای کاربران با هوش مصنوعی

گروهی از پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی در حال طراحی نوعی سیستم هستند که می تواند به سهولت صدای کاربران را تقلید کرده و بدون هیچ ضریب خطایی، دیگران را فریب دهد.