لطفا کمی صبر کنید

چرا شب ها بیشتر سرفه می کنیم؟

در زمان سرماخوردگی یکی از موارد آزاردهنده تشدید سرفه‌های شبانه است. علت تشدید سرفه در شب چیست؟