لطفا کمی صبر کنید

دلیل آتش گرفتن باتری موبایل مشخص شد

به گفته محققان رسوب ها عامل این انفجار هستند. این رسوبات در حقیقت ساختار کریستالی ریزی هستند که هنگام شارژ بیش از اندازه باتری های لیتیوم یونی ایجاد می شوند.