لطفا کمی صبر کنید

پرتاب ماهواره دوستی تا پایان امسال

رئیس سازمان فضایی گفت: ماهواره دوستی دانشگاه صنعتی شریف آماده پرتاب است و امیداوریم تا پایان امسال پرتاب شود.