لطفا کمی صبر کنید

میانبری برای پشت کنکوری‌ها

همیشه برای پشت کنکوری‌ها فاجعه از زمانی آغاز می‌شود که باید علاوه بر درس و تست و کلاس آموزشی پول هنگفتی بابت خرید کتاب آموزشی بدهند.