لطفا کمی صبر کنید

ساخت کروم بوکی که تبدیل به تبلت می شود

یک تولید کننده دستگاه های الکترونیکی کره ای مشغول ساخت کروم بوکی است که کیبورد آن جدا شده و به تبلت تبدیل می شود.