لطفا کمی صبر کنید

تاثیر بال عقب در آیرودینامیک خودرو چگونه است؟

جریان هوا همیشه در عملکرد خودرو تاثیرگذار بوده اما این نقش، هیچ وقت به اندازه امروز محسوس نبوده است. هنر آیرودینامیک در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته.