لطفا کمی صبر کنید

معاون وزیر درباره ابهامات نرخ جدید اینترنت توضیح داد

معاون وزیر ارتباطات در رابطه با ابهامات موجود در زمینه‌ی نرخ جدید اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد.