لطفا کمی صبر کنید

شناسایی سیگنال هایی جدید برای پیش بینی و تشخیص بزرگی زلزله های مهیب

دانشمندان موفق به شناسایی امواج مبتنی بر گرانش شده‌اند که با کمک آن‌ها می‌توانیم زلزله‌های شدید را پیش از رسیدن به سطح زمین تشخیص دهیم.