لطفا کمی صبر کنید

تلفن‌های هوشمند چگونه زندگی ما را تهدید می کنند؟

تلفن‌های هوشمند، بسیار راحت‌تر از تصور کاربران آلوده می‌شوند و می‌توانند امنیت آنها را تهدید کنند.