لطفا کمی صبر کنید

حباب های بزرگ روی سطح ستاره قرمز بزرگ

زمانی که عمر خورشید به اتمام برسد چه می‌شود؟ جواب این سوال را می‌توانیم با بررسی ستاره‌ها‌ی هم جرم خورشید پاسخ دهیم.