لطفا کمی صبر کنید

با ماسوله کویر آشنا شوید

شهری زیبا که در کویر ایران که دارای خصوصیات منحصر به فرد است، به همین علت به ماسوله کویر ایران ملقب شده است.با یان شهر زیبا آشنا شوید.