لطفا کمی صبر کنید

تاسیس دفتر مشاوره ثبت پتنت، حقوق مالکیت فکری و تجاری‌سازی در دانشگاه شهید بهشتی

دفتر مشاوره ثبت پتنت، حقوق مالکیت فکری و تجاری‌سازی فناوری دانشگاه شهید بهشتی تاسیس شد.