لطفا کمی صبر کنید

مگاپهپاد مسافر بر چینی آزمایش شد

یک شرکت چینی تصاویری از آزمایش یک مگاپهپاد منتشر کرده که در چین مسافر جابجا کرده است.