لطفا کمی صبر کنید

اعتبار پروژه های ارتباطی را تامین کنید

مدیران مرکز تحقیقات مخابرات ایران در بازدید مدیرکل امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه از این مرکز، خواستار حل مشکلات برای تامین اعتبار پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) شدند.