لطفا کمی صبر کنید

تولید میکروسکوپ آزمایشگاهی با وضوح بالا در کشور

پژوهشگران یکی از شرکتهای دانش‌بنیان بعد از تولید نخستین نانوسکوپ دستگاه میکروسکوپ پروب روبشی به صورت ترکیبی دو دستگاه AFM و STM را عرضه کردند.