لطفا کمی صبر کنید

پهپادهای غیرنظامی مشکوک ردگیری می شوند

مقامات کاخ سفید از نهادهای نظامی و انتظامی و همین طور سازمان های امنیتی این کشور خواسته اند تا پهپادهای غیرنظامی را ردگیری و ساقط کنند.