لطفا کمی صبر کنید

لزوم بازنگری جدی رشته‌های دانشگاه آزاد

رییس دانشگاه آزاد بر بازنگری جدی رشته‌های تحصیلی این دانشگاه تاکید کرد.