لطفا کمی صبر کنید

طراحی قدرتمندترین پردازنده کوانتومی از سوی گوگل

خبرها حاکی از آن است که گوگل یک پردازنده کوانتومی قدرتمند به نام «بریستلکن» (Bristlecone) طراحی کرده است تا از رقبای خود عقب نماند.