لطفا کمی صبر کنید

طرح نوعی باتری جدید که می‌تواند در کمتر از ۳۰ ثانیه شارژ شود

با استفاده از نوعی باتری مبتنی بر الکترولیت محلول، می‌توان سرعت شارج را به کمتر از سی ثانیه رساند.