لطفا کمی صبر کنید

ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات از آغاز به کار نسخه موبایلی دولت الکترونیکی خبر داد.