لطفا کمی صبر کنید

از انتقادات سازنده دانشجویان استقبال می‌کنیم

معاون وزیر بهداشت در دیدار با مسئولین دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن تاکید بر لزوم توجه به انتقادات دانشجویان گفت: از انتقادات سازنده دانشجویان استقبال می‌کنیم.