لطفا کمی صبر کنید

عینک واقعیت مجازی که صدا گذاری می کند

به تازگی عینکی با فناوری واقعیت افزوده ساخته شده که به جای تغییر منظره، روی اصوات محیطی کاربر تمرکز می کند و به طور لحظه ای با زمان و مکان مرتبط می شود.