لطفا کمی صبر کنید

همکاری شرکتهای توزیع برق در اجرای پروژه فیبرنوری منازل

وزیر ارتباطات خواستار همکاری شرکتهای توزیع برق در تسریع اجرای پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری منازل و ارائه اینترنت ۲۰ مگابیتی به ۸۰ درصد خانواده ها تا پایان برنامه ششم شد.