لطفا کمی صبر کنید

اولویت های فضای مجازی در سال 97 تعیین شد

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور امروز عصر برگزار اولویت های فضای مجازی کشور در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی برای سال ۱۳۹۷ تعیین شد.