لطفا کمی صبر کنید

سیف: آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد.