لطفا کمی صبر کنید

طراحی پیکسل 2 مشابه نسل قبل است

بنابه شایعات و تصاویر منتشرشده، ظاهرا پیکسل ۲ نمایشگری با حاشیه‌ی کم و ابعاد ۱۶:۹ دارد، با این‌حال طراحی آن شبیه نسل قبل است.