لطفا کمی صبر کنید

یک مدیر خوب چگونه از کارمندانش تقدیر می‌کند

قدردانی از کارمندان باعث افزایش نشاط در بین آن‌ها و در نتیجه بهبود عملکردشان می‌شود. در ادامه روش‌هایی برای تقدیر از کارمندان ارائه خواهیم کرد.