لطفا کمی صبر کنید

کامپیوترهای کوانتومی؛ ابزارهایی مخرب یا تاثیرگذار؟

کامپیوترهای کوانتومی، به‌عنوان گام بعدی سیر تکامل پردازش اطلاعات شناخته می‌شوند؛ اما کاربردهای این فناوری با ابهاماتی همراه است که دانشمندان به آن‌ها پاسخ می‌دهند.