لطفا کمی صبر کنید

چه کارهایی را می توان در خانه و با اینترنت انجام داد؟

امروزه تقریبا هیچ‌کاری را نمی‌توانید بیابید که خط‌ وربطی به اینترنت نداشته باشد. دراینجا کارهایی را که در خانه می توان به کمک اینترنت انجام داد را مرور می کنیم.