لطفا کمی صبر کنید

رشد جایگاه ایرانی‌ها در المپیاد علمی جهانی

پنج المپیاد علمی در رشته های شیمی، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و زیست شناسی در تابستان امسال برگزار شد و دستاورد دانش پژوهان ایرانی ۲۳ مدال رنگین در این المپیادها بود.