لطفا کمی صبر کنید

ربات های خیاط در صنعت پوشاک انقلاب به پا می کنند

پیشرفت صنعت رباتیک و رایانه در حال متحول سازی صنعت پوشاک است و انتظار می رود بتوان از این طریق انواع البسه را در مدتی کم، با قیمت پایین و با تیراژ میلیونی تولید کرد.