لطفا کمی صبر کنید

ممکن است روزی واقعا قرص ورزش به بازار بیاید!/نتایج تحقیقات جدید

تیمی از پژوهشگران با شناسائی نوعی پروتئین ویژه و فرایند عملکرد آن بر جریان خون، دریافتند که داروهای ساخته شده بر پایه این پروتئین می تواند تاثیرات مفید و مشابه انجام تمرینات ورزشی بر بدن داشته باشد.