لطفا کمی صبر کنید

جایگزینی ۳۶ هزار گوشی ویندوزی پلیس نیویورک با آیفون

- پلیس نیویورک 36 هزار گوشی ویندوزی خود را با آیفون عوض کرد.